OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA WEB STRANE INTERNET PRODAVNICE I ONLINE KUPOVINE

Koristeći web stranicu onlinenamestaj.rs, prihvatate pravila propisana ovim Opštim uslovima korišćenja web strane prilikom kupovine proizvoda osiguranja putem interneta i saglasni ste na postupanje sa Vašim podacima u skladu s ovom izjavom. Korišćenjem ove web stranice, smatra se da ste neopozivo pristali na ove Opšte uslove korišćenja.
Ove Opšte uslove onlinenamestaj.rs, može u skladu sa Zakonom i svojim poslovnim potrebama menjati i dopunjavati.
Svaka izmena ili dopuna ovih Opštih uslova obavezuje korisnike, od dana objavljivanja na internet stranici onlinenamestaj.rs
Svi korisnici internet stranice su u obavezi da pre korišćenja usluga ove web stranice pročitaju i upoznaju se sa Opštim uslovima korišćenja.
Spinola DOO kao vlasnik internet prodavnice  onlinenamestaj.rs vodi brigu o zaštiti podataka korisnika ove web strane. Na stranici BEZBEDNOST i PRIVATNOST  obaveštavamo vas o vrstama podataka koje prikupljamo od korisnika naše web strane, svrsi prikupljanja podataka i načinu zaštite prikupljenih podataka.
Ograničenja korišćenja internet stranice i sadržaj postavljen na ovu internet stranicu je vlasništvo Spinola DOO.
Štampanje, kopiranje, prikazivanje, menjanje, distribucija, reprodukcija ili objavljivanje bilo dela ili cele sadržine internet stranice nije dozvoljeno ni na koji način bez pisane saglasnosti Spinola DOO, izuzev pregledanja ili štampanja dela internet stranice za lične, nekomercijalne potrebe korisnika.
Spinola DOO nije odgovoran niti preuzima bilo koju vrstu odgovornosti za bilo koju vrstu štetnih posledica nastalih usled kraćeg ili dužeg prekida rada web servisa, nepravilnog funkcionisanja ili problema u funkcionisanju Interneta, kvarova na kompjuterskoj opremi ili problema sa istom, problema u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili neke druge vrste uređaja i opreme, a koji su van kontrole i uticaja Spinola DOO.

Ispravnost i tačnost pruženih podataka

U postupku ugovaranja online kupovine polise osiguranja, putem Interneta, ugovarač je dužan da pruži istinite, potpune i tačne podatke i obavezan je da na sva pitanja odgovori ispravno i tačno.
Za unos nepotpunih, neispravnih ili netačnih podataka dobijenih od strane klijenta u postupku internet kupovine, Spinola DOO neće snositi odgovornost.

Rešavanje sporova i nadležnost suda

Sve sporove proistekle u vezi sa korišćenjem ove internet stranice ili usluga kupovine na onlinenamestaj.rs neopozivo pristajete da rešavate sporazumno sa Spinola DOO.
Sva druga sporna pitanja u vezi sa korišćenjem usluga onlinenamestaj.rs, ugovorne strane rešavaju sporazumno.
Za slučaj sudskog spora, nadležan je samo nadležni sud u Beogradu.
SPINOLA DOO