Rukovalac obrade podataka koji se prikupljaju i obrađuju putem ove internet stranice je kompanija FUTRIX doo Preduzeće za proizvodnju nameštaja, sa sedištem u Beogradu – Borča, adresa Zrenjaninski put 128s, matični broj: 17325744 (u daljem tekstu „FUTRIX“).
Kao društveno odgovorna kompanija svesni smo važnosti zaštite ličnih podataka, stoga nastojimo da poštujemo Vašu privatnost i Vaše podatke o ličnosti tretiramo u skladu sa važećim propisima koji regulišu zaštitu ličnih podataka – Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) (u daljem tekstu „Zakon“), kao i Opštom uredbom (Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije) o zaštiti lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodnom kretanja takvih podataka (General Data Protection Regulation – GDPR).
Cilj ove Politike privatnosti je informisanje lica čiji podaci se obrađuju o osnovama i svrhama obrade, pravima, načinima prikupljanja, čuvanja i obrade ličnih podataka. Podataka koje nama poveravate pisanim putem, telefonski i/ili putem digitalnih medija kojima upravlja FUTRIX doo (sajt, naši društveni nalozi, elektronska komunikacija itd.).
Prikupljeni lični podaci služiće isključivo potrebama pružanja kvalitetne usluge, dostave narudžbina i informisanja o pogodnostima i akcijama koje organizuje kompanija FUTRIX doo.
U svrhu lakše komunikacije i međusobnog razumevanja, naša kompanija imenovala je Lice za zaštitu podataka o ličnosti, kome se možete obratiti u slučaju bilo kakvih pitanja ili nejasnoća:
–          Nenad Stojanović – email : _____________________________
Možete nas kontaktirati pisanim putem na adresi sedišta kompanije u Beogradu, elektronskim putem na mail prodaja@onlinenamestaj.rs, ili tel. +381 11/2083-670, Faks: +381 11/2083-671.
Molimo Vas da imate u vidu da vrsta i obim podataka, način obrade i periodi čuvanja, nisu identični za sve kategorije lica čiji podaci se obrađuju. Naime, isti će zavisiti od konkretne svrhe u koju se prikupljaju, odnosno cilja koji se želi postići (npr. lakša komunikacije sa klijentima, promocija proizvoda kompanije, realizacija ugovornog odnosa, poštovanje zakonskih obaveza kompanije, poslovno planiranje i projektovanje itd.), pazeći pritom da istu budu svedeni na neophodnu, minimalnu meru.

1.       Kada i koje podatke o ličnosti možemo obrađivati

FUTRIX doo  obrađuje podatke kada:
–          posetite i kupujete na onlinenamestaj.rs (naručivanje, obrada narudžbine, isporuka i naplata, odustajanje od kupovine itd.);
–          registrujete se na onlinenamestaj.rs
–          kontaktirate naš Korisnički centar online ili putem telefona
–          učestvujete u anketama, akcijama ili nagradnim takmičenjima
–          prijavite se na naš Newsletter

2.       Kategorije podataka koje obrađujemo   

–          Osnovne podatke;
–          Kontakt podatke;
–          tehnički podatke: podatke o vašim navikama pretraživanja i načinu komuniciranja sa FUTRIX doo;
–          Informacije o korišćenju naših internet stranica (klikovi na linkove, potrošeno vreme, zadnji pregledani artikli) te informacije o odzivu na našu e-poštu (ako je poruka otvorena, na koje linkove ste kliknuli);
(tipično – podatke koji su nam potrebni zarad ispunjenja ugovora i dostavu kupljenog proizvoda: ime prezime, adresu, e-mail,  telefonski broj, adresa za dostavu, predmet kupovine, cena, način plaćanja, datum plaćanja, informacije o reklamacijama, podaci o izdatom računu, podatke o plaćanju itd);

3.       Vaše lične podatke možemo koristiti za jednu ili više sledećih svrha:

Trudimo se da se obrada Vaših ličnih podataka sprovodi se na zakonit, pošten i transparentan način, te prikupljeni lični podaci korišćeni u svrhu izvršavanja delatnosti FUTRIX d.o.o.
•             komuniciranje s Vama u vezi s pružanjem naših usluga i odgovaranjem na Vaše upite (npr. davanja preporuka o kupovini proizvoda);
•             sklapanje ugovora i ispunjavanje obveza koje proizlaze iz sklopljenog ugovora (npr. slanja ponuda);
•             marketinška komunikacija (slanje e-pošte, redovne pošte i SMS poruka, pogodnosti);
•             tržišna komunikacija na temelju personalizovanih odnosno individualiziranih ponuda i poruka, stvaranje korisničkih profila odnosno razvrstavanje u grupacije, od kojih svaka može primiti tržišnu komunikaciju s različitim sadržajima (npr. odgovaranje na Vaša pitanja). Prilikom oblikovanja profila pratimo aktivnosti pojedinaca (kao npr. vreme koje pojedinac potroši na određeni sadržaj, koji sadržaji ga interesiraju, otvaranje e-pošte) te učestalost prethodnih kupovina;
•             zarad bilo kakvih pravnih zahteva i rešavanja sporova;
•             za statističku analizu prodaje naših proizvoda i korišćenje naših internet stranica;
•             prikazivanje prilagođenih oglasa na oglašivačkim platformama (Google i Facebook). (npr. unapređenje iskustva posete naših internet stranica, unapređenje usluga);
•             Ako ćete komunicirati s nama putem bilo koje društvene mreže, Vaši podaci mogu biti obrađivani kako bismo Vam pružali marketinške poruke putem iste društvene mreže, u skladu s uslovima i dozvolama, koje se odobrili upravitelju društvene mreže.
administrativnih i internih poslovnih svrha, potreba obrade i dostave narudžbe, personalizacija ponude,
·         prevencije i zaštite od mogućih zloupotreba.

4.       Osnovi prikupljanja i obrade ličnih podataka

Lične podatke prikupljamo i obrađujemo u skladu s pozitivnim propisima koji se odnose na zaštitu ličnih podataka. Lične podatke prikupljamo i obrađujemo :
a)       ako ste nam dali saglasnost (pristanak) (saglasnost možete u svakom trenutku opozvati, osim ako se radi o podacima koje smo po zakonu dužni obrađivati). Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva(npr. newsletter-i, registrovanje korisnika);
b)      ako je to neophodno za sklapanje/izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose (npr. kupovina na onlinenamestaj.rs )
c)       ako je obrada neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza FUTRIX d.o.o., ( kada smo po zakonu obavezni (npr. izdavanje računa; odgovaranje na prigovor i sl.) ili je obrada nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava FUTRIX d.o.o. ili Vas kao korisnika).
d)      svrhu legitimnih interesa FUTRIX DOO (npr. interne poslovne svrhe, poput poboljšavanja naše internet stranice ili unapređenja naših usluga, proizvoda i otkrivanja prevara) ili treće strane – osim kada su od tih interesa jači interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti.

5.       Primaoci podataka o ličnosti

Prikupljene podatke FUTRIX doo, načelno neće deliti sa trećim licima, odnosno iste im ne otkriva, ne prodaje niti na bilo koji drugi način čini vaše lične podatke dostupne trećim licima, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade;
FUTRIX doo lične podatke može deliti  sa kurirskim službama koje su uključene u postupak dostave, a ukoliko je to neophodno i sa relevantnim dobavljačima robe ili pružaocima usluga koji vrše isporuke ili neposredno pružaju druge usluge shodno dogovoru i vašoj narudžbini. Obim podataka koji može biti prosleđen pružaocima usluga biće znatno redukovan, ograničen na minimum neophodnih podataka kako bih se uspešno realizovao konkretan zadatak, shodno vašoj volji.

 

6.       Iznošenje podatka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju

Obrada vaših ličnih podataka vršiće se na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa pozitivnim pravom RS i isti načelno neće biti iznošeni van teritorije Republike Srbije. U slučaju postojanja poslovnih potreba isti mogu biti izneti u skladu sa važećom regulativom.

7.       Ukoliko odlučite da ne delite svoje lične podatke sa nama

Molimo Vas da imate u vidu da se kompanija FUTRIX doo u svom poslovanju mora pridržavati svih važećih propisa RS, te da je obrada ličnih podataka u određenom obimu neophodna,  kao i u cilju uspešne realizacije poslovnog odnosa (neophodan uslov za zaključenje ugovora). Dakle, ukoliko bi ste u navedenom slučaju odlučili  da sa nama ne delite Vaše podatke o ličnosti, kompanija FUTRIX doo neće biti u mogućnosti pružanja određene usluge. Nećete moći da učestvujete u određenim aktivnostima i personalizovanim pogodnostima koje naš sajt onlinenamestaj.rs pruža (npr. specijalne ponude itd.). Na primer, ako odbijete da podelite svoju e-adresu sa nama, nećete moći da primate naš newsletter ili da se registrujete na našem sajtu.

8.       Koji su rokovi čuvanja Vaših ličnih podataka?

Vaše podatke o ličnosti, koje ste nam prosledili, obrađivaćemo dokle god se iscrpljuje svrha prikupljanja podataka. Čuvaćemo ih u našim bazama dokle god je Vaš nalog aktivan, tokom trajanja pregovora sa Vama ili ugovornog odnosa, ili kako bismo Vam, shodno potrebi, pružili odgovarajuće usluge koje ste tražili ili odgovorili na upite, rešili probleme, pružili poboljšane i nove usluge.
Imajući u vidu zakonsku regulativu, može se desiti da određene vrste podataka o ličnosti, u određenom obimu, moramo zadržati i nakon što prestanete sa korišćenjem usluga naše kompanije ili se iscrpi svrha obrade. U navedenom slučaju obim podataka biće sveden na minimum, uz primenu odgovarajućih mera zaštite podataka.
Period čuvanja zavisi od vrste podataka i razloga zbog kog su podaci prikupljeni i sačuvani na prvom mestu. Konstantno pregledamo naše periode zadržavanja, uzimajući u obzir razloge za obradu vaših ličnih podataka i pravne osnove.
Obrađivani podaci, prikupljeni po osnovu pristanka klijenta čuvaju se do opoziva pristanka,  onoliko vremena koliko je potrebno za postizanje svrhe/cilja zbog kojeg su bili prikupljeni. Za registrovane korisnike internet prodavnice onlinenamestaj.rs, maksimalan period zadržavanja podataka je 10 godina, za učesnike nagradnih igara 3 meseca, za pobednike nagradnih igara 10 godina.

9.       Kako štitimo Vaše lične podatke?

Kompanija FUTRIX doo, kao i Internet prodavnica onlinenamestaj.rs obezbeđuje sva potrebna tehnološka i sistemska rešenja za potpunu sigurnost kupovine, primenjujući odgovarajuće organizacione i tehničke mere kako bi zaštitili poverljivost i sigurnost prikupljenih podataka o ličnosti, nezavisno od načina prikupljanja, uključujući i podatke prikupljene putem ove internet stranice. Navedeno se odnosi i na podatke prikupljene telefonskim putem.
Pristup podacima je ograničen na zaduženja. Pristup vašim podacima o ličnosti imaju samo zaposleni u FUTRIX doo koji su prethodno upoznati a zakonom o zaštiti ličnih podataka i svojim obavezama i odgovornostima, kao i naši saradnici kojima su ti podaci nužni za obavljanje njihovog posla, tj. za koje postoji „potreba saznanja“ (tzv. načelo „need to know“);
Prenos osetljivih ličnih i transakcijskih podataka na internet stranici se izvodi na siguran način sa upotrebom SSL protokola (Secure Sockets Layer). Pre nego što napuste vaš pretraživač podaci se kodiraju sa do 256-bitnim ključem i na vaš server se prenose u zaštićenom obliku. Sistem na taj način sprečava da bilo ko presretne vaše lične i transakcijske podatke koje šaljete u online trgovinu.
Vaši podaci zaštićeni su od gubitka, uništenja, falsifikovanja, manipulisanja i neovlašćenog objavljivanja ili iznajmljivanja trećim licima.
Bezbednost kupovine garantujemo uzimanjem u obzir svih važećih zakonskih propisa i preporuka srpskog i međunarodnog udruženja za zaštitu potrošača.


10.   Automatizovano donošenje pojedinačnih odluka i profilisanje

Našim kupcima želimo ponuditi proizvode koji bi najviše odgovarali njihovim potreba. U tu svrhu prikupljamo podatke i stvaramo kategorije ispitanika (profile) kojima šaljemo prilagođenje reklamne poruke sa različitim sadržajima i posebnim ponudama, sve ukoliko su se prilikom registracije ili naknadno prijavili za navedeno. Uz profile određenih korisnika možemo povezati i načine na koje pretražuju naše stranice, ostvaruju veze, vreme koje im je bilo potrebno za kupovinu, razloge odustanka od kupovine i vreme koje provodi na našim internet stranicama.
Kompanija FUTRIX doo načelno ne vrši automatizovano donošenje pojedinačnih odluka u svrhu primene odluka donetih isključivo na osnovu automatizovane obrade, kojima se mogu proizvesti pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj. S tim da je profilisanje moguće,  u svrhu neophodne i racionalne mere zarad olakšanog zaključenje ili izvršenja ugovora između lica na koje se podaci odnose i rukovaoca ili na osnovu pristanka lica na koje se podaci odnose. Profilisanje se može vršiti zarad budućih ponuda i pogodnosti.

11.   Vaša prava

·         pravo da opozovete pristanak na obradu podataka o ličnosti –  Kada obradu vršimo na osnovu vašeg pristanka, imate pravo da opozovete dati pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.
·         pravo na pristup vašim podacima o ličnosti – Možete da pitate kompaniju za koje svrhe se koriste podaci koji se tiču vas, kao i da pristupite takvim podacima o ličnosti. Pored toga, imate pravo i da znate svrhu obrade, kategorije vaših podataka o ličnosti koje čuvamo, treće strane ili kategorije trećih strana sa kojima se vaši podaci o ličnosti dele, period tokom kog zadržavamo podatke, kao i naš izvor podataka koje nismo prikupili direktno od vas.
·         pravo na kopiju podataka o ličnosti koje čuvamo – Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju pojedinih, ili svih podataka o ličnosti koje imamo o vama.
·         pravo da zahtevate ispravku i dopunu pogrešno unetih podataka – želimo da se uverimo da su vaši podaci o ličnosti tacni i ažurirani. Možete nas zamoliti da ispravimo ili uklonimo podatke koje smatrate netačnim ili zastarelim.
·         pravo da zatražite brisanje vaših podataka o ličnosti (pravo na zaborav) – Možete nas zamoliti da prekinemo obradu, ili cak, da obrišemo podatke o vama koje posedujemo. Ukoliko su vaši podaci o ličnosti neophodni za izvršenje određenih ugovornih obaveza kompanije prema vama, kompanija možda ne bude u stanju da izvrši takve ugovorne obaveze. Isto tako, ukoliko su vaši podaci o ličnosti potrebni kako bi se kompanija pridržavala određenih zakonskih obaveza (npr. poreski propisi), vaš zahtev se ne može rešiti.
·         pravo da ograničite obradu vaših podataka nama i/ili trećim stranama, na određenim procesima, ili u potpunosti – Ukoliko ste osporili tačnost vaših podataka, ili nam više nisu potrebni podaci o ličnosti za svrhu obrade, ali ih vi zahtevate radi uspostavljanja, sprovođenja ili odbrane pravnih potraživanja, ili ste se protivili obradi po osnovu razloga koje kompanija smatra legitimnim, imate pravo da zatražite ograničenje obrade vaših podataka o ličnosti.
·         pravo da podnesete prigovor na način na koji rukujemo vašim podacima – imate pravo na prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti koja se zasniva na zakonskim osnovama koje kompanija smatra legitimnim. Uz to, imate pravo i da u bilo kom trenutku uputite prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti u cilju direktnog marketinga, koja uključuje profilisanje u meri u kojoj je povezano sa takvim direktnim marketingom.
·         pravo da zahtevate prenos podataka drugom rukovaocu podataka (pravo na prenosivost podataka) – Ukoliko se obrada zasniva na vašem pristanku ili se vrši automatizovanim sredstvima, imate pravo da tražite od kompanije da prenese vaše podatke drugom rukovaocu.
·         Pravo na pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ukoliko smatra da se obrada njegovih podataka o ličnosti sprovodi suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ili drugih važećih propisa.
Svi zahtevi u cilju zaštite i ostvarivanja prava – sa izuzetkom prava na pritužbu podnose se direktno privrednom društvu FUTRIX doo.
Nadamo se da naše Lice za zaštitu podataka može odgovoriti na bilo koji Vaš upit ili zabrinutost koja se tiče obrade Vaših podataka.
Ukoliko imate pitanja, pritužbe ili komentare u vezi sa ovom Politikom privatnosti ili našim praksama prikupljanja informacija, možete nam se obratiti putem kontakt podataka sa početka.

12.   Newsletter

Ukoliko želite da uštedite svoje vreme i da uvek budete pravovremeno informisani o novinama iz naše kompanije i sa našeg sajta, ostavljanjem Vaše email adrese stičete pravo da Vas periodično, putem e-mail-a informišemo o novim akcijama, proizvodima i ostalim aktuelnostima.
U slučaju da želite da otkažete datu saglasnost, potrebno je da opoziv date saglasnosti pošaljete e-mail-om u povratnoj poruci na e-adresu sa koje Vam je bio upućen poslednji newsletter-a  (sa naznakom: opoziv date saglasnosti). Postoji mogućnost da e-mail-ove šaljemo i putem treće osobe, konkretno sistema koji olakšava uslugu. Imajte na umu da su mail-ing liste nezavisne jedna od druge. Ako odlučite otkazati pretplatu na naš newsletter, još uvek ćete dobijati poruke vezane uz Vaš korisnički nalog (informacije o statusu narudžbe, e-mail-ove vezane uz promene lozinke i slično).

13.   Korisnički nalog

Ukoliko želite ukinuti vaš korisnički nalog u internet prodavnici onlinenamestaj.rs možete nam se obratiti slanjem e-maila.
Molimo Vas da u poruci navedete sledeće podatke:
1.U naslovu poruke: gašenje korisničkog naloga
2.U sadržaju:
a) ime i prezime korisnika
b) adresa korisnika
c) elektronska pošta sa kojom je bio otvoren nalog,
Zahtev za gašenje korisničkog naloga mora biti poslat sa elektronske adrese sa kojom je bio korisnički nalog i otvoren. O gašenju naloga obavestićemo Vas putem elektronske pošte.


14.   Izmene Politike privatnosti

Naša politika privatnosti, pod redovnim je pregledom i sve eventualne ispravke i dopune postavićemo na ovoj internet stranici, stoga Vas molimo da se redovno informišete o sadržini iste i drugim politikama i uslovima korišćenja.
Ažurirano u junu 2020.godine.

HVALA NA POVERENjU!!!